Werkwijze

Voor uw klachten op het gebied van de bekkenbodem bent u naar de bekkenfysiotherapeut verwezen of zelf gekomen. De bekkenfysiotherapeut stelt vooraf aan de behandeling eerst een fysiotherapeutische diagnose. Aan de hand van de verwijzing van uw arts en de gestelde fysiotherapeutische diagnose wordt er een behandelplan opgesteld.

Tijdens het onderzoek probeert de bekkenfysiotherapeut een indruk te krijgen over de functie van uw bekkenbodem. De bekkenbodem kan door verschillende redenen verzwakt zijn of juist met een verhoogde spanning reageren. Door de inwendige ligging is het moeilijk de spanning van buitenaf goed te beoordelen.

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden.

Het uitwendig onderzoek

Met het ondergoed aan probeert de bekkenfysiotherapeut inzicht te krijgen in de spanning en reactie van de bekkenbodem. De activiteit van de bekkenbodem wordt beoordeeld door middel van kijken en/of uitwendig voelen bij verschillende opdrachten zoals aanspannen, ontspannen, hoesten en persen.

Het inwendig onderzoek

Hierbij wordt de functie van de bekkenbodem vaginaal of anaal beoordeeld. Deze meting gebeurt door middel van inwendig onderzoek en/of met behulp van EMG apparatuur waarbij een sonde (klein meetinstrumentje) wordt ingebracht. Zo kan direct de basisspanning en de spanning van de bekkenbodemspieren worden beoordeeld en/of gemeten. Ook hierbij wordt gevraagd om de bekkenbodem aan te spannen en ontspannen, hoesten en persen.

Hoe zorgvuldig we ook werken, een kans op infectie met een al op de huid van de patiënt aanwezige bacterie is nooit volledig uit te sluiten, al is die kans erg klein. Een inwendig onderzoek wordt met extra zorg omringd. Dit onderzoek vindt alleen plaats als u hier mee akkoord gaat. Wij werken volgens de Richtlijn hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied van de NVFB. Deze richtlijn ligt ter inzage in de praktijk.

Behandelvormen

Na het stellen van de fysiotherapeutische diagnose zult u allereerst uitleg krijgen over de verschillende behandelmogelijkheden. De voorgestelde behandelvorm is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en zal één of meerdere van de hieronder beschreven onderdelen bevatten. Doel van elke behandelvorm is steeds het leren beheersen van coördinatie, aanspannen en/of ontspannen van de bekkenbodemspieren. De verschillende behandelvormen zijn:

Voorlichting

U krijgt uitleg over de functie van de bekkenbodem in relatie tot uw klacht. Ook worden tips en adviezen gegeven o.a. met betrekking tot uw toiletgewoonten.

Oefentherapie

Oefentherapie neemt een belangrijke plaats in binnen de bekkenfysiotherapie. Er wordt een persoonlijk oefenprogramma opgesteld waarbij de bekkenfysiotherapeut uitwendig beoordeelt hoe u de oefeningen uitvoert.

Oefentherapie met inwendige controle

Soms kan het zinvol zijn om exact te voelen wat er tijdens de oefening gebeurt, bijvoorbeeld bij twijfel over het op de juiste manier aanspannen of ontspannen van de bekkenbodem of precies aangeven wáár er aangespannen moet worden. De bekkenfysiotherapeut kan door inwendige controle de oefening beoordelen en/of ondersteunen.

Oefenen met behulp van EMG / Biofeedback apparatuur

De reactie van de bekkenbodem tijdens het oefenen (of testen) wordt zichtbaar gemaakt op een scherm, zodat de oefening direct bijgestuurd kan worden. Hiertoe wordt voorafgaand aan het oefenen (of testen) een sonde (klein meetinstrumentje) vaginaal of anaal door de therapeut of patiënt ingebracht. Dit is niet pijnlijk.

Elektrotherapie

Bij deze vorm van therapie wordt met behulp van een apparaat via een sonde in de vagina of anus een bepaalde stroomtrilling gegeven die de bekkenbodemspieren laat aanspannen en/of de blaas tot rust kan brengen. Soms kan deze elektrotherapie ook uitwendig plaatsvinden.

Dilatatieset – Pelotten

Middels verschillende pelotten (plastic buisjes) in opbouw van klein naar groot, wordt geleerd om de bekkenbodem en schede volledig te ontspannen tijdens het inbrengen. Dit kan gebruikt worden tijdens klachten bij gemeenschap.

Vaginale ballontraining

Bij de ingang van de schede kan een lege speciale vaginale ballon ingebracht worden om de vulling langzaam aan op te bouwen en de bekkenbodemspieren te leren ontspannen.

Rectale ballontraining

Hierbij wordt een langgerekt ballonnetje via de anus in het rectum (endeldarm, laatste gedeelte van de dikke darm) gebracht. Via een slangetje kan dit ballonnetje gevuld worden met lucht. Zo wordt het aandranggevoel voor ontlasting gemeten en getraind.

Massage

Mogelijkheden van massage van buik of bekkenbodem kunnen toegepast worden, bijvoorbeeld bij verklevingen van littekens, of specifieke pijnpunten.

Echografie

Met geluidsgolven kan de werking van de bekkenbodemspieren op de blaashals zichtbaar worden. Ook kan gecontroleerd worden of de blaas voldoende leeg plast. Tevens kan de vulling van de endeldarm in beeld gebracht worden.

Flowmetrie

Door te plassen op een speciale toiletstoel in het toilet wordt de plasstraal gemeten.

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt