• Expertisecentrum
  • Persoonlijke aandacht
  • Bij u in de buurt

Cliëntenraad Fysiogroep Nederland (FGN)

FGN heeft op 2 december 2021 een cliëntenraad geïnstalleerd conform de wetgeving Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). FGN heeft er voor gekozen om een Centrale Cliënten Raad (CCR) in te richten die de medezeggenschap inregelt voor de cliënten van alle bij FGN aangesloten praktijken.

 

Achtergrondinformatie

FGN is een landelijke samenwerking van kwalitatief toonaangevende fysiotherapiepraktijken. De groep bestaat uit partnerpraktijken die ieder een regio in Nederland vertegenwoordigen. FGN wil samen met haar partners groeien door hoogwaardige praktijken aan zich te binden. Daarnaast investeert FGN in professionele bedrijfsvoering, innovatie, kwalitatieve zorg en werken we intensief samen met huisartsen, medisch specialisten, zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Op deze manier denken wij onze cliënten van de beste multidisciplinaire zorg te kunnen voorzien. Het gaat bij FGN om de zorg van nu, de zorg die elke dag geleverd wordt. Maar ook om de zorg van de toekomst, passende zorg die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en die aansluit bij de immer veranderde zorgvraag van onze cliënten.

De cliënt staat centraal

Bij FGN praktijken staat de cliënt centraal. Het doel van onze zorgverlening is om onze cliënten de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te blijven verbeteren hebben we een cliëntenraad geïnstalleerd die met onze organisatie in gesprek gaat en ons van waardevolle inzichten gaat voorzien vanuit een cliënten perspectief.

Visie op medezeggenschap

Het bestuur van FGN hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten, aan ervaringen die de cliëntenraad deelt én aan de adviezen die de cliëntenraad geeft. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het bestuur van FGN en de cliëntenraad, waarbij zij geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van onze zorg en u uw ideeën met de cliëntenraad kan delen zodat zij deze met het bestuur van FGN kunnen bespreken. Het bestuur verwacht zo meer en beter inzicht te krijgen over hoe onze zorg- en dienstverlening door onze cliënten wordt ervaren: wat vindt u belangrijk, wat gaat er goed en vooral...wat kan er beter. Een representatieve en goed samenwerkende cliëntenraad draagt bij aan een goede, laagdrempelige en toegankelijke relatie met onze cliënten.

Aandachtsgebied van de cliëntenraad van FGN

De cliëntenraad is gericht op het cliëntenperspectief. Dit betekent dat:

  • de cliënt mag rekenen op volledige en duidelijke informatie van FGN. De cliëntenraad gaat niet in op individuele klachten van de cliënten, ook het informeren van een individuele cliënt is geen taak van de cliëntenraad, wel het verstrekken van algemene informatie;
  • de cliënt respectvol wordt bejegend;
  • de cliënt de aandacht krijgt die hij of zij verdiend.

De cliëntenraad laat zich informeren over:

  • Klanttevredenheidsonderzoek, PREMS en PROMS
  • Kwaliteitsbewaking
  • Privacy beleid
  • Incidentenmeldingen van medewerkers en klachten van externen

Visie op samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit drie leden en streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor onze cliënten. Er is gelet op voldoende diversiteit in deskundigheid en achtergrond. De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers met kennis en kunde van de zorg die geleverd wordt door de praktijken van FGN. De cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van FGN.

Leden van de cliëntenraad van FGN

Ben van Dorp – Voorzitter

Huidige functie: Projectleider Stadsgezicht 010

Joost Zielstra

Huidige functie: Raad van Bestuur Humanitas

Ton Bolsius

Huidige functie: Lid afdelingsraad KRO-NCRV regio Zuid-Oost

De cliëntenraad zal ondersteund worden door een medewerker van FGN. Cliënten van FGN praktijken en andere geïnteresseerden die in contact willen komen met de cliëntenraad van FGN kunnen dat doen door contact op te nemen met Stéphanie Schingenga middels het volgende mailadres: clientenraad@fgn.nl

Wij kijken er naar uit om uw ideeën en ervaringen te horen.