• Expertisecentrum
  • Persoonlijke aandacht
  • Bij u in de buurt

Tarieven Bekkencentrum

Hieronder vindt u de tarieven van het Bekkencentrum. 

 

Download hieronder onze tarieven

Tarieven bekkenfysiotherapie

U kunt het tariefblad hieronder downloaden.

Download PDF
Tarieven ZwangerFit & MamaFit

U kunt het tariefblad hieronder downloaden.

Download de PDF
Pricelist pelvic physiotherapy

You can download the pricelist below. 

Download PDF
Betalingsvoorwaarden Bekkencentrum

Het Bekkencentrum is onderdeel van B-Fysic Fysiotherapie en hanteert dezelfde betalingsvoorwaarden. 

  • Het praktijkreglement, de klachtenregeling en de betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst die met u of uw wettelijke vertegenwoordiger is afgesloten en op grond waarvan uw behandeling plaatsvindt.

  • Als u niet kunt verschijnen op een door u gemaakte afspraak kunt u deze uiterlijk 24 uur voor de behandeling afzeggen bij ons. Als u dit niet op tijd doet, kunnen wij u een deel van het tarief in rekening brengen als in de gereserveerde tijd geen andere patiënt behandeld kan worden. U kunt de hoogte van het dit bedrag vinden in onze tarievenlijst. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar en komen dus voor uw rekening.

    Uw afspraak afzeggen of verzetten kan door ons een mail te sturen naar vraag@bekkencentrum.nl vermeld hierbij uw naam, geboortedatum, locatie en tijd van de afspraak of bel naar 085-2104910. Buiten kantoortijden kunt u ook altijd de voicemail inspreken. 

  • Alle declaraties voor geleverde diensten en producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Als ons een machtiging tot automatische incasso is verleend, zullen wij daarvan omstreeks de 5de dag na factuurdatum gebruik van maken.

  • Als u onze declaraties niet op tijd betaalt, kunnen wij over de nog verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente in rekening te brengen.

  • Wij zijn daarnaast gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten komen voor uw rekening en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, dan wel ten minste € 48,- als de incassokosten lager zijn (alles inclusief BTW).