• Expertisecentrum
  • Persoonlijke aandacht
  • Bij u in de buurt

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van 'veel gestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

Dat kan door het contactformulier in te vullen of dor ons op werkdagen te bellen tussen 08:00 en 17:00 op 085-2104910

Veel gestelde vragen

Zit bekkenfysiotherapie in de basisverzekering?

Bekkenfysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van van de behandeling voor urine-incontentinentie. Hiervoor dient u een verwijzing van een huisarts of specialist te kunnen overleggen. Indien u in aanmerking komt voor deze specifieke behandeling worden 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Let op, er zal wel altijd eerst aanspraak worden gedaan op uw eigen risico. 

Bekkenfysiotherapie wordt alleen vergoed in het geval van een aanvullende verzekering fysiotherapie. Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie dan moet u zelf de kosten betalen voor iedere behandeling.
U kunt de tarieven voor bekkenfysiotherapie terugvinden op onze tariefpagina.

Tarieven bekkenfysiotherapie
Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed met mijn aanvullende verzekering?

U kunt deze informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen wel in het elektronisch patiëntendossier zien hoeveel behandelingen door het Bekkencentrum zijn uitgevoerd, maar wij kunnen niet zien of er ook nog behandelingen bij andere zorgverleners zijn gedeclareerd. Om te voorkomen dat we niet de volledige informatie kunnen geven, raden wij u aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Hoeveel kost een behandeling als ik niet aanvullend verzekerd ben?

U kunt de tarieven voor bekkenfysiotherapie terugvinden op onze tarieven pagina. 

Tarieven
Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak te maken voor bekkenfysiotherapie?

Voor bekkenfysiotherapie heeft u normaal gesproken geen verwijzing nodig. De therapeut zal bij de intake een paar vragen stellen om te kijken of er (lichamelijke) klachten spelen die de behandeling kunnen belemmeren. Indien dit niet het geval is, kan de therapie gewoon starten. 

Uitzondering hierin is de behandeling voor urine-incontinentie. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig vanuit de huisarts of specialist. 

Waarom is de eerste afspraak/ intake een dubbele afspraak?

De bekkenfysiotherapeut wil zo snel mogelijk aan de slag met uw klachten. Tijdens de intake moeten er veel gegevens worden verwerkt en een goed onderzoek uitgevoerd worden naar de klachten. Om ook al een start te kunnen maken met de behandeling proberen wij voor de eerste afspraak een uur in te plannen. Dit wordt gedeclareerd als twee afspraken.

Waarom krijg ik een rekening als ik binnen 24 uur voor de afspraak afzeg?

Wanneer een behandeling uitvalt dan krijgt het Bekkencentrum geen vergoeding van de ziektekostenverzekering voor de gereserveerde tijd. Indien een afspraak ruim op tijd wordt afgezegd, kunnen we nog proberen om een andere cliënt in te plannen, maar dit lukt vaak niet als er te laat wordt afgezegd. Indien er zwaarwegende omstandigheden zijn, willen we daar wel zoveel mogelijk rekening mee houden, maar anders krijgt de cliënt een rekening voor de te late afmelding. Deze rekening bedraagt 75% van het tarief dat wij hanteren voor een particulier betaalde fysiotherapie behandeling. (Dus niet het bedrag dat door de zorgverzekeraar gerekend wordt!)

Deze kosten zijn niet te verhalen bij uw zorgverzekeraar. 

Waarom is het bedrag tussen een particuliere nota en nota zorgverzekeraar verschillend?

Bij een aantal zorgverzekeraars en bij een aantal specialisaties fysiotherapie zijn tarieven vastgesteld die niet volledig kostendekkend zijn. Hierover zijn we in gesprek met de ziektekostenverzekeraars. De particuliere tarieven die B-Fysic hanteert zijn kostendekkend opgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met de hoge opleidingskosten die fysiotherapeuten moeten betalen om een specialisatie zoals manueel therapie of bekkenfysiotherapie te kunnen uitoefenen.

Waarom heeft het Bekkencentrum mijn BSN-nummer nodig bij het maken van een afspraak?

Bekkenfysiotherapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier aan te leggen waarin de uitkomsten van het onderzoek en het behandelplan worden vastgelegd. In dit elektronisch patiëntendossier moeten ook persoonsgegevens worden genoteerd zoals adres, telefoonnummer en huisarts. Met uw BSN-nummer kunnen we die gegevens makkelijker opzoeken en laten controleren.

Het Bekkencentrum gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om volgens de richtlijnen van de AVG.

Vraag stellen

Heeft u toch nog een andere vraag? Stel deze via ons contactformulier: